Proeksperdi graafiline stiil


Laadimiseks


Logo:

Kiirvalikus on logo sinise, valge ja mustana. Rohkem formaate ja faile leiad altpoolt kujundajale mõeldud failide hulgast.

Sinine logo: png ↓ | svg ↓

Valge logo: png ↓ | svg ↓

Must logo: png ↓ | svg ↓


Mallid:

PowerPointi põhi ↓
Wordi põhjad ↓

Font:
Kirjastiil Graphik ↗
Kirjastiile litsentseeritakse nagu tarkvara igale installeeritavale arvutile eraldi. Piisab ainult vajalike kirjajämeduste ostmisest. Vaata selle kohta altpoolt täpsemalt.

Failid kujundajale:
Logo ja lainevormid erinevates failiformaatides ↓

Trükifailid tellimiseks:
Kleepsulehed kujundite ja sõnumitega ↓
Kleepsud 50 mm ↓
Komplimendikaardid ↓
Märkmepaberid ↓
Rinnamärk 25 mm ↓
Roll-up ↓
Roll-up jobs.proekspert.ee ↓
Sisegraafika ↓
Spordisärk ↓
Visiitkaardid ↓
Visiitkaart jobs.proekspert.ee ↓
Ümbrikud C65 ↓


Stiili ülevaade


Proeksperdi graafiline stiil on visuaalselt puhas ja lihtne, moodne ning praktiline. Proeksperdi logoks on minimalistlik sõnamärk, mida täiendavad särtsakad värvid, lahedad lainevormid, sõbralik kirjastiil ja kõikide nende läbimõeldud kasutamine vastavalt olukorrale kas omaette või koos fotode ja sõnumitega.

Siin toodud näidised annavad üldpildi stiilist ning on eeskujuks uute materjalide kujundamisel, kuid ei sea kõiges liiga täpseid reegleid, sest nagu iga graafiline stiil, nii peab ka Proeksperdi stiil ajas arenema ja oma elu elama, säilitades seejuures brändi vaimsuse. Paar lihtsat asja, mida meeles pidada: logo ei tohi muuta, kasutada tuleb korrektseid värvikoode ning õiget fonti.

Elementide, värvide ja kirjastiilide kasutamise kohta saad vaadata allpool.


Logo näidised: sinine logo heledal taustal ja valge logo sinisel taustal
Trükitud tarvete näidisedTurundusmaterjalide näidisedCase study'de ja onepageri näidised
Esitluse näidisKleepsude näidisedSärkide näidisedGraafika kontoris

Elemendid


Logo

Logo kaitstud ala

Logo kaitstud ala konstrueeritakse tähest "O". Logo kasutamisel püüa vältida graafiliselt intensiivsete elementide sattumist logo kaitstud alasse. Antud reeglit võib rikkuda turundusosakonna nõusolekul ning see otsus sõltub igast konkreetsest juhtumist eraldi.Värvid

Proeksperdi põhivärviks on sinine, lisavärvideks roheline, oranž ja roosa. Proeksperdi logo võib kasutada kõikides kirjeldatud värvides, kuid eelistatud on sinine. Logo võib alati kasutada ka valge või mustana. Põhivärvist (sinine) on ekraanil kasutamiseks ka tuhmim versioon, mida on hea kasutada olukordades, kus erksam sinine liiga kirgas jääb (nt suured pinnad, taustad). Kui on tarvis kasutada mõne muu värvisüsteemi värve (näiteks kleebiskile, maalrivärv, pulbervärvi RAL-kood jne), siis leitakse lähim sobiv vaste Pantone SPOT-värvide värvilehvikuga võrdlemise abil.
VärvikoodidVärvikoodid kopeerimiseks:

Sinine:
RGB:  42/216/218 või 64/204/204  
RGB#: 2ad8da või 40cccc
SPOT: Pantone 7466
CMYK: 72/0/28/0

Roheline:
RGB:   26/209/76
RGB#: 1ad14c
SPOT: Pantone 354
CMTK: 94/0/100/0

Oranž:
RGB:  255/120/0
RGB#: ff7800
SPOT: Pantone 172
CMYK: 0/84/100/0

Roosa:
RGB:  243/119/134
RGB#: f37786
SPOT: Pantone 198
CMYK: 2/84/51/0


Logo keelatud kasutus

Keelatud on logo muuta, moonutada, lisada sellele elemente ja tekstilisi täiendusi. Keelatud on ka kasutada logo mitmevärvilisena või värvides, mis ei ole paleti poolt lubatud. Logole on keelatud lisada efekte ja seda kasutades tuleb vältida halvastisobivaid värvikombinatsioone.
Lainevormid


Proeksperdi sõnamärgi-põhise logo kõrval kasutatakse olulisuselt järgmiste graafiliste elementidena lainevorme. Need neli lainevormi sümboliseerivad analoogkujul signaale – signaale, mis ühendavad digitaalse maailma pärismaailmaga. Lainevormideks on siinus, ruut, kolmnurk ja saehammas. Lainevorme võib kasutada kõigis Proeksperdi lubatud värvides (sh must ja valge), neid võib kasutada mitmekesi koos või eraldi ning neid on hea animeerida.

Kirjastiil

Proeksperdi kirjastiiliks on Graphik, mida kasutatakse kõikidel kujundatud graafilistel materjalidel ning veebis. Graphiku perekonnast on Proeksperdi põhipaketis Light, Regular ja Bold koos kaldkirjadega, kuid vajadusel võib kasutada ka teisi antud perekonna kirjajämedusi. Graphik on litsentseeritav Commercial Type'i lehel ↗.

Materjalides, mis ei vaja Graphikut või kus selle kasutamine/litsentseerimine on ebaotstarbekas – näiteks e-kirjad, dokumendid,  esitlused – kasutatakse Graphiku asemel süsteemifonti Arial.

Ikonograafiline stiil
Teljestik (grid)

Ilus kujundus ei ole juhuslik – kõikide graafiliste elementide paigutamise aluseks on joondus teljestiku järgi. Teljestikud on formaadipõhised ning nende konstrueerimine ja kasutamine sõltub igal konkreetsel juhul vajadustest. Teljestiku konstrueerimiel võib aluseks võtta alljärgneva püstformaadis hästi toimiva teljestiku, mis baseerub binaarsekventsi 1010 rütmil, kus kümneks jagatud lehe laiusest moodustatakse margin, mille sisse jaotatakse kaks tihedamat, üks lai, kaks tihedamat ja veel üks lai veerg.
Küsimuste tekkimise korral võta ühendust Proeksperdi turundusosakonnaga.


Get in touch
Tallinn office Tartu office Kuressaare office Pärnu office 
PROEKSPERT AS
Tallinn headquarters

Sõpruse pst 157
13417 Tallinn
Estonia (EU)
Phone      +372 651 8700
Email       info@proekspert.ee
Fax           +372 651 8701
PROEKSPERT AS 
Tartu

Küütri 3
51007 Tartu
Estonia (EU)
Phone   +372 668 1629
Email       info@proekspert.ee
Fax        +372 651 8701
PROEKSPERT AS
Kuressaare

Ajamaja

Tallinna tn 16
93819 Kuressaare
Estonia (EU)
Phone      +372 651 8700
Email       info@proekspert.ee
PROEKSPERT AS
Pärnu

Õhtu põik 3-9
80010 Pärnu
Estonia (EU)
Phone      +372 668 1634
Email       info@proekspert.ee